Min Väg Till Ayurveda

Hälsa och hållbarhetsfrågor har funnits med mig sedan tonåren då jag tidigt kom att fundera mycket på dom stora livsfrågorna. Efter gymnasiet jobbade jag under sommarhalvåret på en ekologisk kursgård, VÄXHUSET där jag lärde mig mycket om miljöfrågor och dess koppling till maten. Utifrån detta och andra faktorer som rörde hälsan kom jag senare att intressera mig för Ayurveda, som är en flertusenårig holistisk lära som har ekologitänket med sig och som även bidrar med konkreta verktyg för hur en kan leva ett liv i mer balans.

Sedan jag utbildat mig på AYURVEDA-AKADEMIN 2008-2012 har jag haft nytta och glädje av Ayurveda på många sätt i mitt vardagliga liv. Under flera års föräldraledighet som avlöst varandra har jag sakta men säkert fört in denna kunskap för att skapa mer balans i en, stundtals, rätt krävande livssituation. Livsutmaningarna har alltså hjälpt mig, ja på sätt och vis tvingat mig, att ta tag i min hälsa och välmående för att fungera på bästa sätt som mamma till tre barn, samtidigt som jag jobbat, skött hemmet, odlingar och privata utmaningar och ja, detta som vi alla går igenom, fast på olika sätt, som kallas livet!

Mina senaste jobb, som massageterapeut och butiksbiträde på VEDA LILA i Stockholm och senare på ORBADEN SPA & RESORT och NILLAS SALONG i Söderhamn, har gett mig mycket erfarenhet av att jobba med hälsa och välmående, något som jag trivts väldigt bra med.

Det jag har kommit fram till under dessa år är dels hur viktig Ayurveda är för mig i mitt privatliv, för att få rutiner kring daglig kroppsvård, träning, kost, vila och återhämtning, basen för ett hälsosamt liv. Men även att vårda livet utanför mig själv, som jag är i konstant samspel med och är en del av. Ett av mina bidrag där är Ayurveda Sesamida. Att få ge behandlingar och vägleda andra människor på sina livsresor är en ynnest. Jag hoppas att du som läser detta blir inspirerad att ta steget mot ett hälsosamt och hållbart liv.