Ayurveda

Ayurveda är en tusenårig holistisk hälsolära från Indien som betyder kunskap om livet.

Kunskap får vi på så många många sätt bara genom att uppleva livet, men det sätt som vi hälsorådgivare använder för att få kunskap om en annan människa, är till exempel genom att känna på pulsen. Pulsen talar om vad som händer i våra kroppar, vilka områden i kroppen/sinnet som är i obalans, om där finns under- eller överaktivitet av något slag. För att beskriva olika tillstånd i kroppen nämns dom fyra elementen: luft, eld, vatten och jord som kvaliteter som tar sig uttryck i tre olika kroppstyper: Vata (luft), Pitta (eld) och Kapha (jord/vatten). Alla har vi vår alldeles egen unika blandning av dessa element, dvs vi är inte en kroppstyp.

Oftast jämför vi oss med andra (vilken är den största källan till lidande och sjukdom) istället för att bli medveten om våra egna behov. Långt ifrån alla människor mår bra av hård träning och stränga dieter, men då normen för hälsa blivit så tillstramad, vet vi sällan vilka alternativ som finns.

Den enda faktiska förutsättningen för hälsa och välmående är dock ditt självmedvetande! Ayurvedan, livskunskapen, är ett verktyg som kan väcka och påminna dig om dessa till synes självklara saker; hur du äter, andas och rör dig på ett sätt som är bra för just Dig! Eftersom var och ens grundläggande behov har att göra med vår livsstil och alltså formats under flera flera år av jämförelser med vår omgivning, sker det oftast per automatik. Därför behöver vi alla, mer eller mindre påminnas om hur vi lever, för att kunna bryta destruktiva mönster och beteenden!

Alltså fram med alternativen, nya normer för hälsa, säger Ayurveda Sesamida!